Номер с тежка монета

3618

Интересен опит може да се направи с тежка монета, най- добре с лев. Единия край на лента от лъскава хартия поставете на края на гладка маса. Върху тази хартия изправете монета от един лев.
Сега, придържайки свободния край на хартийката, рязко я ударете с показалеца на дясната си ръка. Хартията ще се плъзне от масата, а монетата ще остане на мястото си!
Опитът с монетата може да се направи и по друг начин. Поставете монетата пак изправена върху илюстрована картичка така, че примерно две трети от тази картичка да остават извън ръба на масата. Разбира се, както и в предишния опит, това място на масата не трябва да е покрито с покривка. После с линийка или с някаква пръчица ударете стърчащия край на картичката. Този опит е по-труден от предишния, за него трябва да се поупражнявате. Но вие непременно ще се научите да удряте така бързо и толкова силно, че картичката ще отлита, а монетата дори няма да се помръдне!

Още един опит с монета, само че по-труден. Издигнете показалеца на лявата си ръка и поставете върху него квадратче,, изрязано от илюстрована картичка. А отгоре поставете тежка монета. Ако чукнете рязко, квадратчето ще отхвръкне, а монетата ще остане върху пръста ви.

В какво именно се състои тайната на всички тези опити? Монетите бяха неподвижни. Ако никой не беше ги докосвал, те винаги щяха да останат в предишното си положение.

После ние привеждаме в движение покривката, хартийката, най- долния пул в колонката. Струва ни се, че това движение трябва да се предаде на монетите, но ако предметите се плъзгат леко един върху друг, а движението е достатъчно рязко, то не успява да се предаде. Горните предмети остават на мястото си.

Тук се проявява едно общо свойство на всички предмети или тела, както ги наричат във физиката. Всяко тяло се стреми да запази състоянието си на покой. Това именно свойство на телата се нарича инерция.
Инерцията е явление, което се среща много често. Ето защо хората, които са бавни, мудни и е трудно да ги накараш да се движат, наричат инертни, т. е. стремящи се към неподвижност.