От лист на тетрадка отрежете лентичка с ширина сантиметър и половина. Залепете я така, че да образува халкичка, и я поставете вертикално върху гърлото на една празна бутилка от мляко.
Отгоре на халкичката поставете монета от десет стотинки, така че тя да бъде точно над гърлото на бутилката.

Сега вкарайте в халкичката пръчица или линийка. Ударете халкичката в хоризонтална посока колкото е възможно по- рязко. Халкичката ще отлети встрани, а монетата. . . Ще остане ли на мястото си? Разбира се, че не, тя ще падне в бутилката. И все пак това е инерция: нали монетата не отхвръква заедно с халкичката.

А това, че падна долу, тук вече нищо не може да се направи. Монетите не са в състояние да витаят във въздуха.
Интересен опит можете да направите с домино. Само че плочките му тряба да са пластмасови, дървените плочки не са достатъчно плъзгави.

Сложете две плочки от домино в изправено положение и поставете върху тях още една, за да се получи врата. Върху горната плочка сложете още една, а отгоре постройте втора врата. При достатъчно ловкост ще успеете да изтласкате първата плочка, покриваща долната врата, без да се развали цялата постройка.

Разгледайте внимателно картинката. Пред цялото съоръжение е поставена на ръба АБ още една плочка. Като пъхнете палеца си в долната врата и като натиснете с него ъгъла Д> може да накарате тази плочка бърже да се повдигне така, че краят й АБ да заеме положение АВ. Тогава ъгълът Г ще удари долната плочка, покриваща вратата. Ако ударът е достатъчно рязък и силен, плочката ще излети по посока на стрелката Е.
А горният етаж на постройката ще слезе, без да се събори

Вие вече сте измъквали картичка изпод монета. С достатъчно силен удар може да я измъкнете и изпод яйце. Поставете една картичка върху чаша напълнена до половината с вода, а върху картичката сложете халкич- ка за ключове, върху която пък поставете яйце.

Удар — и яйцето е в чашата!

Още интересни публикации