Спомнете си как са измервали теглото ви при лекарски преглед. Стоейки на платформата на кантара, вие сте изпълнявали ролята на хипопотама от предишния ни опит. А ролята на птичката е играла теглилката, която медицинската сестра е местила, за да балансира кобилицата на кантара. Разбира се, този кантар има по-сложно устройство, отколкото при нашия опит. В него са скрити два лоста, разположени един зад друг. Но основният принцип е същият. Теглилката се отмества далеч по балансираната кобилица, а движението на платформата на кантара е едва забележимо.

Твърде сходни по своето устройство са и кантарите за големи товари, така наречените децимали (десетични везни). Тях можете да видите в складовете за стоки и в багажните отделения на железопътните гари. Колетите на пощата теглят също върху лостов кантар. Домакинските и кухненските везни най-често са пружинени, със стрелка и циферблат. Но понякога в кухнята може да се види и лостов кантар.
Вие също можете да направите кухненско кантарче. За лост, а заедно с това и за блюдо на тези везни ще служи дълбоката кухненска лъжица за сипване на супа (черпакът), за подвижна теглилка — решетъчната лъжица, а опорна точка на лоста в случая ще бъдат зъбите на една вилица. Те са поставени върху главичките на два гвоздея, които са мушнати в коркова тапа. Другият край на вилицата е вмъкнат в кукичката на лъжицата заедно с малко парченце от тапичка, за да не пада вилицата.
Начертайте с тебешир на стената хоризонтална линия. Когато теглите товара, придвижвайте решетъчната лъжица дотогава, докато супената лъжица не заеме успоредно положение с тази линия.

На балансираната кобилица на пощенските и на медицинските кантари са нанесени деления. Такива деления би трябвало да се отбележат и върху дръжката на кухненската лъжица. Първо, отбележете положението на решетъчната лъжица върху черпака без товар. След това поставете в черпака на супената лъжица товар от 0,5 кг и придвижвайте решетъчната лъжица, докато отново се установи равновесие. Отбележете и това положение па решетъчната лъжица. Разстоянието между двата знака разделете с помощта на линийка на пет равни части и сложете до деленията цифри: 0,1 кг, 0,2 кг и така до 0,5 кг. Везната е готова!

Още интересни публикации